Øyturer & safari

Guided safari i lav fart rundt holmene og gjennom kanalene.

Guided safari

Guided safari in slow speed around the islands and through the canals.

Priser / pricing

Varighet / Duartion   90 min
Pris / Price   NOK 1600,-

Transport til en holme for overnatting, gåtur eller piknik.
Transport to an islet for an overnight stay, walk or picnic.
Pris / Price   NOK 700,-